رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صفحه اول هفته نامه اکونومیست

صفحه اول هفته نامه اکونومیست هفته نامه اکونومیست در شماره جدید خود،خبر کشف واکسن کووید ۱۹ را امیدوار کننده اعلام کرده اما معتقد است چالش واکسیناسیون افراد را نباید دست کم گرفت.

صفحه اول هفته نامه اکونومیست

هفته نامه اکونومیست در شماره جدید خود،خبر کشف واکسن کووید ۱۹ را امیدوار کننده اعلام کرده اما معتقد است چالش واکسیناسیون افراد را نباید دست کم گرفت.


جدیدترین خبرها