رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روحانی: هدف بودجه ۱۴۰۰ کاهش تصدی‌گری دولت است

روحانی: هدف بودجه ۱۴۰۰ کاهش تصدی‌گری دولت است رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی: هدف اصلی بودجه سال ۱۴۰۰ بر کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدها، کاهش تصدی‌گری‌های دولت، توسعه دولت الکترونیک، قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت، رونق و جهش تولید و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استوار شده است.

روحانی: هدف بودجه ۱۴۰۰ کاهش تصدی‌گری دولت است

رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی:
هدف اصلی بودجه سال ۱۴۰۰ بر کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدها، کاهش تصدی‌گری‌های دولت، توسعه دولت الکترونیک، قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت، رونق و جهش تولید و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استوار شده است.