رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درصد موفقیت واکسن کرونا به ۹۴.۵٪ رسید

درصد موفقیت واکسن کرونا به ۹۴.۵٪ رسید شرکت مُدرنا اعلام کرد تأثیر واکسن کرونای این شرکت ۹۴.۵ درصد موفقیت داشته است. پیش از این شرکت فایزر اعلام کرده بود که واکسن کرونای این شرکت ۹۰ درصد موفقیت نشان داده است.

درصد موفقیت واکسن کرونا به ۹۴.۵٪ رسید

شرکت مُدرنا اعلام کرد تأثیر واکسن کرونای این شرکت ۹۴.۵ درصد موفقیت داشته است.

پیش از این شرکت فایزر اعلام کرده بود که واکسن کرونای این شرکت ۹۰ درصد موفقیت نشان داده است.