رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پس از اعلام موفقیت‌آمیز بودن واکسن کرونای شرکت مدرنا، قیمت نفت جهش کرد.

پس از اعلام موفقیت‌آمیز بودن واکسن کرونای شرکت مدرنا، قیمت نفت جهش کرد.

پس از اعلام موفقیت‌آمیز بودن واکسن کرونای شرکت مدرنا، قیمت نفت جهش کرد.