رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش حقوق کارمندان در سال آینده چقدر است؟

افزایش حقوق کارمندان در سال آینده چقدر است؟ معاون اقتصادی سازمان برنامه: حقوق کارکنان و بازنشستگان در بودجه سال آینده با ۲۵ درصد افزایش در نظر گرفته شده است.

افزایش حقوق کارمندان در سال آینده چقدر است؟

معاون اقتصادی سازمان برنامه: حقوق کارکنان و بازنشستگان در بودجه سال آینده با ۲۵ درصد افزایش در نظر گرفته شده است.