رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۲ بانوی ایرانی نامزد قضاوت در جام جهانی فوتبال

۲ بانوی ایرانی نامزد قضاوت در جام جهانی فوتبال بر اساس اعلام فیفا، «مهسا قربانی» و «انسیه خباز مافی نژاد» ۲ بانوی ایرانی کاندیدای قضاوت در جام جهانی فوتبال شدند.

۲ بانوی ایرانی نامزد قضاوت در جام جهانی فوتبال

بر اساس اعلام فیفا، «مهسا قربانی» و «انسیه خباز مافی نژاد» ۲ بانوی ایرانی کاندیدای قضاوت در جام جهانی فوتبال شدند.