رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعطیلی تمامی فعالیت‌های هنری در محدودیت های جدید کرونایی

تعطیلی تمامی فعالیت‌های هنری در محدودیت های جدید کرونایی صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه جلسه هیئت دولت: در محدودیت‌های دو هفته آینده، چاپخانه‌ها جزو گروه یک حساب شدند، بنابراین فعالیت خودشان را خواهند داشت. روزنامه‌ها و کار‌هایی که با حوزه چاپ سر و کار دارند مشکلی نخواهند داشت. در دو هفته آینده […]

تعطیلی تمامی فعالیت‌های هنری در محدودیت های جدید کرونایی

صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه جلسه هیئت دولت:

در محدودیت‌های دو هفته آینده، چاپخانه‌ها جزو گروه یک حساب شدند، بنابراین فعالیت خودشان را خواهند داشت.

روزنامه‌ها و کار‌هایی که با حوزه چاپ سر و کار دارند مشکلی نخواهند داشت.

در دو هفته آینده تمامی فعالیت‌های غیرضروری به جز مشاغل گروه یک، تماما تعطیل هستند.مجموعه فعالیت‌های هنری و سینمایی که جزو مشاغل گروه ۳ هستند، تعطیل خواهند بود.

سالن‌های هنری و موسیقی بر مبنای اینکه فاصله‌هایشان را به صورت ۵۰ درصد ترتیب دهند، مجاز به فعالیت بودند، اما این به قبل از محدودیت‌های جدید مربوط می‌شود.