رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ظریف: آمریکا اگر خواهان پیوستن به برجام باشد، آماده ایم مذاکره کنیم

ظریف: آمریکا اگر خواهان پیوستن به برجام باشد، آماده ایم مذاکره کنیم وزیر خارجه کشورمان در توئیتی نوشت: ایالات متحده هنوز عضو سازمان ملل متحد است. اگر تعهداتش را آنطور که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت آمده اجرا کند، ما هم تعهداتمان ذیل برجام را اجرا می‌کنیم. آنگاه اگر ایالات متحده خواهان پیوستن دوباره به […]

ظریف: آمریکا اگر خواهان پیوستن به برجام باشد، آماده ایم مذاکره کنیم

وزیر خارجه کشورمان در توئیتی نوشت: ایالات متحده هنوز عضو سازمان ملل متحد است. اگر تعهداتش را آنطور که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت آمده اجرا کند، ما هم تعهداتمان ذیل برجام را اجرا می‌کنیم.

آنگاه اگر ایالات متحده خواهان پیوستن دوباره به برجام باشد، آماده‌ایم تا در خصوص شرایط احیای عنوان «مشارکت‌کننده در برجام» برای ایالات متحده، مذاکره کنیم.


جدیدترین خبرها