رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعطیلی ۲ هفته‌ای برخی برنامه‌های زنده

تعطیلی ۲ هفته‌ای برخی برنامه‌های زنده برخی از برنامه‌های زنده شبکه‌‌های سیما به دنبال تعطیلات دو هفته‌ای در مواجهه با اوج‌گیری کرونا، در این مدت تعطیل می‌شوند

تعطیلی ۲ هفته‌ای برخی برنامه‌های زنده

برخی از برنامه‌های زنده شبکه‌‌های سیما به دنبال تعطیلات دو هفته‌ای در مواجهه با اوج‌گیری کرونا، در این مدت تعطیل می‌شوند