رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موگرینی خطاب به بایدن: شرط اول برای مذاکره تعهد دوباره آمریکا به برجام است

موگرینی خطاب به بایدن: شرط اول برای مذاکره تعهد دوباره آمریکا به برجام است مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا خطاب به بایدن گفت درباره چیزی نمی توان مذاکره کرد مگر اینکه آمریکا اول به تعهدش به برجام برگردد: من احتمالی برای حرکت به سمت مولفه های جدید نمی بینم مگر اینکه برنامه جامع اقدام […]

موگرینی خطاب به بایدن: شرط اول برای مذاکره تعهد دوباره آمریکا به برجام است

مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا خطاب به بایدن گفت درباره چیزی نمی توان مذاکره کرد مگر اینکه آمریکا اول به تعهدش به برجام برگردد:

من احتمالی برای حرکت به سمت مولفه های جدید نمی بینم مگر اینکه برنامه جامع اقدام مشترک به طور کامل نزد همه طرف ها اجرا شود.

من فکر می کنم نقطه شروع است و من فکر می کنم ما سخت در اشتباه خواهیم بود و دچار توهم بسیار جدی هستیم اگر طور دیگری در فکر انجام دادن این کار باشیم.

بنابراین اول شما باید به این توافق بازگردید و با مراحل ورود دوباره به این تعهد و اجرای کامل آن نزد همه طرف ها موافقت کنید… بعد می توانید احتمالا درباره گام های بعدی مذاکره کنید.