رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حساب توئیتری رئیس‌جمهور آمریکا و کاخ سفید، به بایدن منتقل می‌شود

حساب توئیتری رئیس‌جمهور آمریکا و کاخ سفید، به بایدن منتقل می‌شود توئیتر اعلام کرد حساب‌های کاربری رئیس‌جمهور آمریکا و کاخ سفید را در روز مراسم تحلیف در اول بهمن ماه به بایدن تحویل خواهد داد؛ حتی اگر ترامپ به شکست در انتخابات اذعان نکند.

حساب توئیتری رئیس‌جمهور آمریکا و کاخ سفید، به بایدن منتقل می‌شود

توئیتر اعلام کرد حساب‌های کاربری رئیس‌جمهور آمریکا و کاخ سفید را در روز مراسم تحلیف در اول بهمن ماه به بایدن تحویل خواهد داد؛ حتی اگر ترامپ به شکست در انتخابات اذعان نکند.