رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ابلاغ قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی به روحانی

ابلاغ قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی به روحانی رئیس مجلس شورای اسلامی دو قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی و تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی را به رئیس جمهور ابلاغ کرد.

ابلاغ قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی به روحانی

رئیس مجلس شورای اسلامی دو قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی و تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی را به رئیس جمهور ابلاغ کرد.