رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دیدار گیر پدرسون با دکتر محمدجواد ظریف

دیدار گیر پدرسون، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه با دکتر محمدجواد ظریف؛ در این دیدار که دیروز انجام شد، تحولات مربوط به بحران سوریه مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.

دیدار گیر پدرسون، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه با دکتر محمدجواد ظریف؛

در این دیدار که دیروز انجام شد، تحولات مربوط به بحران سوریه مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.


جدیدترین خبرها