رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش بانک مرکزی به ترخیص لوازم خانگی آلمانی

واکنش بانک مرکزی به ترخیص لوازم خانگی آلمانی بانک مرکزی: تعیین این که برای واردات کالا، ارز به چه شخص و شرکتی داده شود، در فرایند تجارت خارجی کشور خارج از چارچوب وظایف بانک مرکزی است و نهادها و وزارتخانه‌های تخصصی در این مورد تصمیم‌گیری می‌کنند.

واکنش بانک مرکزی به ترخیص لوازم خانگی آلمانی

بانک مرکزی:

تعیین این که برای واردات کالا، ارز به چه شخص و شرکتی داده شود، در فرایند تجارت خارجی کشور خارج از چارچوب وظایف بانک مرکزی است و نهادها و وزارتخانه‌های تخصصی در این مورد تصمیم‌گیری می‌کنند.