رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بایدن اولین انتصاب در دولت جدید آمریکا را سه‌شنبه اعلام می‌کند

بایدن اولین انتصاب در دولت جدید آمریکا را سه‌شنبه اعلام می‌کند رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا اظهار کرد: اولین انتصاب دولت جدید آمریکا روز سه‌شنبه اعلام خواهد شد.

بایدن اولین انتصاب در دولت جدید آمریکا را سه‌شنبه اعلام می‌کند

رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا اظهار کرد: اولین انتصاب دولت جدید آمریکا روز سه‌شنبه اعلام خواهد شد.