رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توئیت کنایه آمیز یک نماینده مجلس خطاب به روحانی

توئیت کنایه آمیز یک نماینده مجلس خطاب به روحانی: مدیریت یعنی مرغ ۳۵هزار تومانی!

توئیت کنایه آمیز یک نماینده مجلس خطاب به روحانی: مدیریت یعنی مرغ ۳۵هزار تومانی!