رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عفو دختر اسرائیلی که از خدمت سربازی خودداری کرد

عفو دختر اسرائیلی که از خدمت سربازی خودداری کرد یک شورای نظامی ارتش اسرائیل، دلیل مطرح شده توسط یک دختر جوان برای خودداری از خدمت در ارتش را پذیرفته و او را از بازداشت رها کرده است هالل رابین، دختر ۱۹ ساله اسرائیلی، که بر اساس قانون مکلف به گذراندن خدمت سربازی است، به دلیل […]

عفو دختر اسرائیلی که از خدمت سربازی خودداری کرد

یک شورای نظامی ارتش اسرائیل، دلیل مطرح شده توسط یک دختر جوان برای خودداری از خدمت در ارتش را پذیرفته و او را از بازداشت رها کرده است

هالل رابین، دختر ۱۹ ساله اسرائیلی، که بر اساس قانون مکلف به گذراندن خدمت سربازی است، به دلیل اینکه ارتش کشورش را اشغالگر فلسطین و نقض‌کننده حقوق و آزادی فلسطینیان می‌داند، از رفتن به سربازی خودداری کرده است.

خانم رابین از ارتش خواسته بود به دلیل اینکه نمی‌خواهد بخشی از ارتش “اشغالگر” باشد، او را از خدمت سربازی معاف کنند؛ درخواستی که در ابتدا پذیرفته نشد و باعث شد این جوان چند هفته را در بازداشت‌گاه نظامی بگذارند.

اکنون به نوشته روزنامه تایمز اسرائیل، شورای نظامی ارتش پذیرفته که دلیل مطرح شده توسط خانم رابین برای خودداری از خدمت، انگیزه سیاسی ندارد