رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بستری ۳۰ درصد بیماران کرونایی در بیمارستانهای تامین اجتماعی

بستری ۳۰ درصد بیماران کرونایی در بیمارستانهای تامین اجتماعی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی: از ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور ۷۵ هزار و ۵۰۰ بیمار مبتلا در بیمارستان های این سازمان بستری و درمان شده اند که حدود ۳۰ درصد کل بستری های کشور است و در حال حاضر ۲ هزار و ۳۷۹ بیمار کرونایی […]

بستری ۳۰ درصد بیماران کرونایی در بیمارستانهای تامین اجتماعی

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:

از ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور ۷۵ هزار و ۵۰۰ بیمار مبتلا در بیمارستان های این سازمان بستری و درمان شده اند که حدود ۳۰ درصد کل بستری های کشور است و در حال حاضر ۲ هزار و ۳۷۹ بیمار کرونایی در بیمارستان های تابعه این سازمان بستری هستند.