رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزرای امور خارجه ایران و سوئد تلفنی درباره آخرین تحولات بین‌المللی، موضوعات منطقه‌ای و برجام گفتگو کردند.

وزرای امور خارجه ایران و سوئد تلفنی درباره آخرین تحولات بین‌المللی، موضوعات منطقه‌ای و برجام گفتگو کردند. توصیه ظریف به خانم آنه لینده: استقلال و حاکمیت خود را قربانی سیاست‌های زورگویانه و ظالمانه آمریکا نکنید

وزرای امور خارجه ایران و سوئد تلفنی درباره آخرین تحولات بین‌المللی، موضوعات منطقه‌ای و برجام گفتگو کردند.

توصیه ظریف به خانم آنه لینده: استقلال و حاکمیت خود را قربانی سیاست‌های زورگویانه و ظالمانه آمریکا نکنید