رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


متاسفانه در ۲۴ ساعت گذشته ۴۶۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند.

متاسفانه در ۲۴ ساعت گذشته ۴۶۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند.

متاسفانه در ۲۴ ساعت گذشته ۴۶۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند.