رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تبادل جاسوس اسرائیلی با سه تاجر ایرانی

تبادل جاسوس اسرائیلی با سه تاجر ایرانی یک فعال اقتصادی و دو شهروند ایرانی که به اتهامات واهی، در خارج از کشور بازداشت شده بودند، با یک جاسوس دو تابعیتی که برای اسرائیل فعالیت می‌کرد، تبادل و آزاد شدند.

تبادل جاسوس اسرائیلی با سه تاجر ایرانی

یک فعال اقتصادی و دو شهروند ایرانی که به اتهامات واهی، در خارج از کشور بازداشت شده بودند، با یک جاسوس دو تابعیتی که برای اسرائیل فعالیت می‌کرد، تبادل و آزاد شدند.