رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا پنج شرکت روسی و چینی را تحریم کرد

آمریکا پنج شرکت روسی و چینی را تحریم کرد شبکه بلومبرگ دقایقی پیش گزارش داد، دولت ترامپ پنج شرکت چینی و روسی را به دلیل ارتباط با ایران تحریم کرد.

آمریکا پنج شرکت روسی و چینی را تحریم کرد

شبکه بلومبرگ دقایقی پیش گزارش داد، دولت ترامپ پنج شرکت چینی و روسی را به دلیل ارتباط با ایران تحریم کرد.