رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسن کووید ۱۹ شرکت مدرنا مانع شیوع ویروس نمی‌شود

واکسن کووید ۱۹ شرکت مدرنا مانع شیوع ویروس نمی‌شود رئیس شرکت مدرنا اعلام کرد از آنجا که ثابت نشده واکسن تولید شده توسط این شرکت مانع شیوع ویروس مرگبار کرونا می‌شود، ممکن است تزریق واکسن نیز نتواند زندگی را به روال سابق بازگرداند.

واکسن کووید ۱۹ شرکت مدرنا مانع شیوع ویروس نمی‌شود

رئیس شرکت مدرنا اعلام کرد از آنجا که ثابت نشده واکسن تولید شده توسط این شرکت مانع شیوع ویروس مرگبار کرونا می‌شود، ممکن است تزریق واکسن نیز نتواند زندگی را به روال سابق بازگرداند.