رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جهانپور: هر چهار فراورده گیاهی مرتبط با کرونا مجوز کمیته اخلاق در پژوهش را دارند

جهانپور: هر چهار فراورده گیاهی مرتبط با کرونا مجوز کمیته اخلاق در پژوهش را دارند سخنگوی سازمان غذا و دارو: برای هیچ یک از این فرآورده ها، ادعایی مبنی بر درمان بیماری کووید۱۹ مطرح نبوده و صرفا با توجه به نتایج حاصل از مطالعه بالینی اولیه و مستندات علمی ملی و بین‌المللی موجود و مونوگراف‌های […]

جهانپور: هر چهار فراورده گیاهی مرتبط با کرونا مجوز کمیته اخلاق در پژوهش را دارند

سخنگوی سازمان غذا و دارو: برای هیچ یک از این فرآورده ها، ادعایی مبنی بر درمان بیماری کووید۱۹ مطرح نبوده و صرفا با توجه به نتایج حاصل از مطالعه بالینی اولیه و مستندات علمی ملی و بین‌المللی موجود و مونوگراف‌های مرتبط، مجوز موقت/موافقت برای صدور مجوز موقت با ادعای بهبود یا کمک به بهبود برخی علائم بیماری مذکور صادر شده است و تعدادی فرآورده دیگر با منشا گیاهی نیز در حال طی روال قانونی فوق هستند.