رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کمالوندی: عوامل ترور فخری‌زاده و حادثه نطنز یکی است

کمالوندی: عوامل ترور فخری‌زاده و حادثه نطنز یکی است سخنگوی سازمان انرژی اتمی: در حادثه نطنز هم می‌توان گفت عوامل‌شان با اتفاق اخیر یکی است و به نظر می‌رسد رژیم صهیونیستی در این قضایا نقش دارد.

کمالوندی: عوامل ترور فخری‌زاده و حادثه نطنز یکی است

سخنگوی سازمان انرژی اتمی: در حادثه نطنز هم می‌توان گفت عوامل‌شان با اتفاق اخیر یکی است و به نظر می‌رسد رژیم صهیونیستی در این قضایا نقش دارد.