رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آژانس اتمی: توقف بازرسی‌ها در ایران نفعی نصیب هیچ‌کس نمی‌کند

آژانس اتمی: توقف بازرسی‌ها در ایران نفعی نصیب هیچ‌کس نمی‌کند رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی: کاهش همکاری‌هایی که ما با ایران انجام می‌دهیم، محدودسازی [همکاری‌ها] یا اخلال در آنها هیچ سودی نصیب هیچ‌کس و اول از همه خود ایران نخواهد کرد. این همکاری‌ها برای اینکه آنها به دنیا اطمینان خاطر دهند […]

آژانس اتمی: توقف بازرسی‌ها در ایران نفعی نصیب هیچ‌کس نمی‌کند

رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی: کاهش همکاری‌هایی که ما با ایران انجام می‌دهیم، محدودسازی [همکاری‌ها] یا اخلال در آنها هیچ سودی نصیب هیچ‌کس و اول از همه خود ایران نخواهد کرد.

این همکاری‌ها برای اینکه آنها به دنیا اطمینان خاطر دهند انحرافی در برنامه هسته‌ای‌شان به سمت ابعاد نظامی وجود ندارد، ضروری هستند.