رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایوانکا به اتهام فساد مالی احضار شد

ایوانکا به اتهام فساد مالی احضار شد ایوانکا ترامپ، دختر و مشاور ارشد ترامپ در ارتباط با مصرف وجوه صندوق‌های غیرانتفاعی برای مصارف شخصی و برگزاری جشن پیروزی انتخاباتی در سال ۲۰۱۷، از سوی دفتر دادستان کل ناحیه «کلمبیا» آمریکا، برای ارائه توضیح احضار شد.

ایوانکا به اتهام فساد مالی احضار شد

ایوانکا ترامپ، دختر و مشاور ارشد ترامپ در ارتباط با مصرف وجوه صندوق‌های غیرانتفاعی برای مصارف شخصی و برگزاری جشن پیروزی انتخاباتی در سال ۲۰۱۷، از سوی دفتر دادستان کل ناحیه «کلمبیا» آمریکا، برای ارائه توضیح احضار شد.