رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یادداشت اینستاگرامی «عبدالناصر همتی» رییس کل بانک‌ مرکزی به مناسبت ۱۳ آذر روز بیمه

یادداشت اینستاگرامی «عبدالناصر همتی» رییس کل بانک‌ مرکزی به مناسبت ۱۳ آذر روز بیمه گسترش بیمه‌های خصوصی، توسعه شبکه فروش و ارزیابان خسارت، ارتقای توان کارشناسی و علمی فعالان صنعت بیمه و تکیه بر فناوری‌های نوین، موتور توسعه صنعت بیمه

یادداشت اینستاگرامی «عبدالناصر همتی» رییس کل بانک‌ مرکزی به مناسبت ۱۳ آذر روز بیمه

گسترش بیمه‌های خصوصی، توسعه شبکه فروش و ارزیابان خسارت، ارتقای توان کارشناسی و علمی فعالان صنعت بیمه و تکیه بر فناوری‌های نوین، موتور توسعه صنعت بیمه