رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درخواست اعاده دادرسی سه محکوم اعدامی حوادث آبان ماه پذیرفته شد

درخواست اعاده دادرسی سه محکوم اعدامی حوادث آبان ماه پذیرفته شد با حکم رئیس دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی سه محکوم اعدامی حوادث آبان ماه در این دیوان پذیرفته شد. در پرونده سه محکوم اعدامی حوادث آبان ماه، با پذیرش اعاده دادرسی، پرونده مجددا در شعبه دیگری (هم عرض) رسیدگی خواهد شد. گفتنی است؛ اعاده […]

درخواست اعاده دادرسی سه محکوم اعدامی حوادث آبان ماه پذیرفته شد

با حکم رئیس دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی سه محکوم اعدامی حوادث آبان ماه در این دیوان پذیرفته شد.

در پرونده سه محکوم اعدامی حوادث آبان ماه، با پذیرش اعاده دادرسی، پرونده مجددا در شعبه دیگری (هم عرض) رسیدگی خواهد شد.

گفتنی است؛ اعاده دادرسی از طرق رسیدگی فوق‌العاده است که تنها با مجوز دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.