رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مولاوردی مجرم شناخته شد

مولاوردی مجرم شناخته شد معاون سابق امور زنان روحانی به اتهام در اختیار بیگانه قراردادن اسناد طبقه‌بندی‌شده با هدف برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام در دادگاه مجرم شناخته شد. او به دو سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد./فارس

مولاوردی مجرم شناخته شد

معاون سابق امور زنان روحانی به اتهام در اختیار بیگانه قراردادن اسناد طبقه‌بندی‌شده با هدف برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام در دادگاه مجرم شناخته شد. او به دو سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد./فارس