رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نمکی: پنج به یک از آمریکایی‌ها جلو هستیم

نمکی: پنج به یک از آمریکایی‌ها جلو هستیم وزیر بهداشت در نشست با فرماندهان نیروهای مسلح و سازمان بسیج: واکسن آنفلوآنزا را یک ماه و نیم قبل از فرانسه به فرودگاه اسپانیا آوردیم، اما آمریکایی‌ها اجازه ندادند. درست است که با دست بسته در این اقیانوس تحریم رها شدیم، اما خوب شنا کردیم، امتیاز آوردیم، […]

نمکی: پنج به یک از آمریکایی‌ها جلو هستیم

وزیر بهداشت در نشست با فرماندهان نیروهای مسلح و سازمان بسیج:

واکسن آنفلوآنزا را یک ماه و نیم قبل از فرانسه به فرودگاه اسپانیا آوردیم، اما آمریکایی‌ها اجازه ندادند.

درست است که با دست بسته در این اقیانوس تحریم رها شدیم، اما خوب شنا کردیم، امتیاز آوردیم، از شما جلو بودیم؛ اکنون هم پنج به یک از آمریکایی‌ها جلو هستیم.

آمارهایی که پیش بینی کرده بودند در همه جا درست از آب درآمد به جز جمهوری اسلامی؛ این لطف و مرحمت خداوند است.