رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستور ویژه رئیس قوه قضائیه برای پیگیری موضوع آب گرفتگی شهرهای مختلف استان خوزستان

دستور ویژه رئیس قوه قضائیه به رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای پیگیری موضوع آب گرفتگی شهرهای مختلف استان خوزستان رئیس سازمان بازرسی کل کشور شخصا به این استان عزیمت و همه ابعاد بروز این وضعیت را بررسی کند. قصور و تقصیر هر یک از مقامات ملی و استانی را مشخص و مراتب را برای […]

دستور ویژه رئیس قوه قضائیه به رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای پیگیری موضوع آب گرفتگی شهرهای مختلف استان خوزستان

رئیس سازمان بازرسی کل کشور شخصا به این استان عزیمت و همه ابعاد بروز این وضعیت را بررسی کند.

قصور و تقصیر هر یک از مقامات ملی و استانی را مشخص و مراتب را برای رسیدگی قضایی به مقامات ذیربط منعکس و نتیجه را به اینجانب گزارش کنید.