رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قالیباف به جای روحانی قانون لغو تحریم‌ها را ابلاغ کرد

قالیباف به جای روحانی قانون لغو تحریم‌ها را ابلاغ کرد رئیس مجلس با صدور نامه‌ای خطاب به مدیرعامل روزنامه رسمی کشور ضمن ابلاغ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها از وی خواست این قانون در روزنامه رسمی چاپ شود.

قالیباف به جای روحانی قانون لغو تحریم‌ها را ابلاغ کرد

رئیس مجلس با صدور نامه‌ای خطاب به مدیرعامل روزنامه رسمی کشور ضمن ابلاغ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها از وی خواست این قانون در روزنامه رسمی چاپ شود.