رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدیرعامل منطقه آزاد اروند بازداشت شد

مدیرعامل منطقه آزاد اروند بازداشت شد اسماعیل زمانی مدیرعامل منطقه آزاد اروند امروز در رابطه با یک پرونده اقتصادی در حوزه ورزشی بازداشت شد. اخیرا برخی از تخلفات این سازمان توسط نمایندگان مطرح شده بود. وی سال گذشته نیز بازداشت شده بود اما با ارائه وثیقه سنگین از سوی استاندار خوزستان آزاد شد و در […]

مدیرعامل منطقه آزاد اروند بازداشت شد

اسماعیل زمانی مدیرعامل منطقه آزاد اروند امروز در رابطه با یک پرونده اقتصادی در حوزه ورزشی بازداشت شد. اخیرا برخی از تخلفات این سازمان توسط نمایندگان مطرح شده بود.

وی سال گذشته نیز بازداشت شده بود اما با ارائه وثیقه سنگین از سوی استاندار خوزستان آزاد شد و در منصب خود باقی ماند./فارس