رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیکاری تابستان ۱۸.۵ درصد

بیکاری تابستان ۱۸.۵ درصد مرکز پژوهش‌های مجلس: ۲۲.۳ درصد از بیکاران و ۸.۹ درصد از جمعیت شاغل تابستان ۹۸ در تابستان ۹۹ به جمعیت غیرفعال اضافه شده‌اند و در صورتی که این افراد در جمعیت جویای کار لحاظ می‏‌شدند، نرخ بیکاری ۱۸.۵ درصد می‌شد.

بیکاری تابستان ۱۸.۵ درصد

مرکز پژوهش‌های مجلس: ۲۲.۳ درصد از بیکاران و ۸.۹ درصد از جمعیت شاغل تابستان ۹۸ در تابستان ۹۹ به جمعیت غیرفعال اضافه شده‌اند و در صورتی که این افراد در جمعیت جویای کار لحاظ می‏‌شدند، نرخ بیکاری ۱۸.۵ درصد می‌شد.