رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سهمیه بنزین معلولان کاهش نیافت

سهمیه بنزین معلولان کاهش نیافت سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی: سهمیه سوخت معلولان کاهش نیافته و همچنان همان ۱۰۰ لیتر در ماه است، اما قرار شد این خودروها ۶۰ لیتر را به صورت سهمیه سوخت و ۴۰ لیتر را به صورت اعتبار دریافت کنند.

سهمیه بنزین معلولان کاهش نیافت

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی: سهمیه سوخت معلولان کاهش نیافته و همچنان همان ۱۰۰ لیتر در ماه است، اما قرار شد این خودروها ۶۰ لیتر را به صورت سهمیه سوخت و ۴۰ لیتر را به صورت اعتبار دریافت کنند.