رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جائو لی جیان: امیدواریم که دولت جدید ایالات متحده بدون قید و شرط به برجام برگردد

جائو لی جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین: امیدواریم که دولت جدید ایالات متحده بدون قید و شرط به برجام برگردد و در اسرع وقت تعهدات قبلی خود را از سر بگیرد. واشنگتن باید در راستای تعهدات خود اقدامات مشخصی را بکار گیرد و روند حل و فصل سیاسی موضوع هسته ای ایران و حفاظت از […]

جائو لی جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین: امیدواریم که دولت جدید ایالات متحده بدون قید و شرط به برجام برگردد و در اسرع وقت تعهدات قبلی خود را از سر بگیرد.

واشنگتن باید در راستای تعهدات خود اقدامات مشخصی را بکار گیرد و روند حل و فصل سیاسی موضوع هسته ای ایران و حفاظت از منطقه را پیش ببرد.