رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«سحر تبر» به ده سال حبس محکوم شد

«سحر تبر» به ده سال حبس محکوم شد فاطمه خویشند معروف به سحرتبر در مصاحبه ای گفته: در دادگاه محاکمه شدم و قاضی من را به تحمل ده سال حبس محکوم کرده است.البته حکم صادر شده قابل اعتراض بود و من اعتراض کردم /رکنا

«سحر تبر» به ده سال حبس محکوم شد

فاطمه خویشند معروف به سحرتبر در مصاحبه ای گفته: در دادگاه محاکمه شدم و قاضی من را به تحمل ده سال حبس محکوم کرده است.البته حکم صادر شده قابل اعتراض بود و من اعتراض کردم /رکنا