رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رد ابطال نتیجه انتخابات چهار ایالت در دادگاه‌عالی

رد ابطال نتیجه انتخابات چهار ایالت در دادگاه‌عالی دادگاه عالی آمریکا درخواست ایالت تگزاس و ستاد «دونالد ترامپ» برای ابطال نتایج انتخابات در چهار ایالت این کشور را رد کرد هر سه قاضی که از سوی ترامپ در این دادگاه منصوب شده‌اند نیز همراه با اکثریت قضات دادگاه عالی آمریکا این اقدام ایالت تگزاس و […]

رد ابطال نتیجه انتخابات چهار ایالت در دادگاه‌عالی

دادگاه عالی آمریکا درخواست ایالت تگزاس و ستاد «دونالد ترامپ» برای ابطال نتایج انتخابات در چهار ایالت این کشور را رد کرد

هر سه قاضی که از سوی ترامپ در این دادگاه منصوب شده‌اند نیز همراه با اکثریت قضات دادگاه عالی آمریکا این اقدام ایالت تگزاس و ستاد ترامپ را رد کردند