رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترامپ به عنوان بازنده سال ۲۰۲۰ معرفی شد

ترامپ به عنوان بازنده سال ۲۰۲۰ معرفی شد مجله اشپیگل دونالد ترامپ را بازنده سال ۲۰۲۰ خواند. ترامپ در حالی از سوی اشپیگل به عنوان بازنده سال معرفی شده که مجله تایم، جو بایدن و کاملا هریس را به عنوان شخصیت سال ۲۰۲۰ معرفی کرده است.

ترامپ به عنوان بازنده سال ۲۰۲۰ معرفی شد

مجله اشپیگل دونالد ترامپ را بازنده سال ۲۰۲۰ خواند. ترامپ در حالی از سوی اشپیگل به عنوان بازنده سال معرفی شده که مجله تایم، جو بایدن و کاملا هریس را به عنوان شخصیت سال ۲۰۲۰ معرفی کرده است.