رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


احتمال تایید واکسن کرونا پیش از آغاز سال نو میلادی در اروپا

احتمال تایید واکسن کرونا پیش از آغاز سال نو میلادی در اروپا اروپایی ها قرار است تزریق واکسن کروناویروس را پیش از آغاز سال نو میلادی و پس از آنکه ناظران دارویی منطقه ای، روند تایید دارو را با توجه به شروع واکسیناسیون در ایالات متحده و انگلیس تسریع کردند، دریافت کنند.

احتمال تایید واکسن کرونا پیش از آغاز سال نو میلادی در اروپا

اروپایی ها قرار است تزریق واکسن کروناویروس را پیش از آغاز سال نو میلادی و پس از آنکه ناظران دارویی منطقه ای، روند تایید دارو را با توجه به شروع واکسیناسیون در ایالات متحده و انگلیس تسریع کردند، دریافت کنند.