رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرود اضطراری هواپیمای ‘تهران به شیراز’ در اصفهان

فرود اضطراری هواپیمای ‘تهران به شیراز’ در اصفهان پرواز شماره ۰۳۸ هواپیمایی «کاسپین» مسیر تهران به شیراز به دلیل نقص فنی، ساعت ۱۳:۲۰ در فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان به زمین نشست. این پرواز ساعت ۱۳:۵۵ با هواپیمای جایگزین فرودگاه شهید بهشتی اصفهان را به مقصد شیراز ترک کرد.

فرود اضطراری هواپیمای ‘تهران به شیراز’ در اصفهان

پرواز شماره ۰۳۸ هواپیمایی «کاسپین» مسیر تهران به شیراز به دلیل نقص فنی، ساعت ۱۳:۲۰ در فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان به زمین نشست.
این پرواز ساعت ۱۳:۵۵ با هواپیمای جایگزین فرودگاه شهید بهشتی اصفهان را به مقصد شیراز ترک کرد.