رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حمان عموزاد به برنز جام جهانی کشتی آزاد رسید

حمان عموزاد به برنز جام جهانی کشتی آزاد رسید رحمان عموزاد خلیلی، تنها نماینده وزن ۵۷ کیلوگرم ایران به مدال برنز رقابت‎های جام جهانی انفرادی در صربستان رسید.

حمان عموزاد به برنز جام جهانی کشتی آزاد رسید

رحمان عموزاد خلیلی، تنها نماینده وزن ۵۷ کیلوگرم ایران به مدال برنز رقابت‎های جام جهانی انفرادی در صربستان رسید.