رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کیفیت خودرو مطالبه مردم است

کیفیت خودرو مطالبه مردم است رئیس‌جمهور: در جامعه امروز کیفیت خودرو مطالبه مردم است که بایستی با هم‌افزایی و هماهنگی‌های لازم، توقع و انتظارات را به نحو مطلوبی پاسخ داد.

کیفیت خودرو مطالبه مردم است

رئیس‌جمهور: در جامعه امروز کیفیت خودرو مطالبه مردم است که بایستی با هم‌افزایی و هماهنگی‌های لازم، توقع و انتظارات را به نحو مطلوبی پاسخ داد.