رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حقوق آذرماه بازنشستگان کشوری امشب واریز می‌شود

حقوق آذرماه بازنشستگان کشوری امشب واریز می‌شود فتح‌الله شعبانی، معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری:با همکاری سازمان برنامه و بودجه حقوق آذرماه یک و نیم میلیون نفر از بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری تا آخر امشب (یکشنبه ۳۰ آذر ۹۹) پرداخت و قابل برداشت خواهد شد.

حقوق آذرماه بازنشستگان کشوری امشب واریز می‌شود

فتح‌الله شعبانی، معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری:با همکاری سازمان برنامه و بودجه حقوق آذرماه یک و نیم میلیون نفر از بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری تا آخر امشب (یکشنبه ۳۰ آذر ۹۹) پرداخت و قابل برداشت خواهد شد.