رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توافق کشورهای اتحادیه اروپا برای بستن مرزهای خود به روی انگلیس

توافق کشورهای اتحادیه اروپا برای بستن مرزهای خود به روی انگلیس در پی مشاهده گونه جدیدی از کرونا در انگلیس، خبرگزاری رویترز از توافق کشورهای اتحادیه اروپا برای ممنوعیت حمل و نقل میان این کشورها با انگلیس خبر داد.

توافق کشورهای اتحادیه اروپا برای بستن مرزهای خود به روی انگلیس

در پی مشاهده گونه جدیدی از کرونا در انگلیس، خبرگزاری رویترز از توافق کشورهای اتحادیه اروپا برای ممنوعیت حمل و نقل میان این کشورها با انگلیس خبر داد.