رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تجمع اعتراضی ایثارگران مقابل مجلس

تجمع اعتراضی ایثارگران مقابل مجلس این کارکنان خواستار اصلاح بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران ابلاغی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور هستند./فارس

تجمع اعتراضی ایثارگران مقابل مجلس

این کارکنان خواستار اصلاح بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران ابلاغی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور هستند./فارس