رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمادگی برای واردات واکسن کرونا و محدودیت بیشتر در پروازها

آمادگی برای واردات واکسن کرونا و محدودیت بیشتر در پروازها رییس سازمان هواپیمایی کشوری: همه پروازهای خارجی و داخلی به مقصد و از مبداء انگلستان لغو شدند. در صورت درخواست وزارت بهداشت آماده ایجاد محدودیت‌های بیشتر در دیگر پروازهای خارجی برای مقابله با کرونای جدید و واردات واکسن کرونا از هر کشوری هستیم.

آمادگی برای واردات واکسن کرونا و محدودیت بیشتر در پروازها

رییس سازمان هواپیمایی کشوری:

همه پروازهای خارجی و داخلی به مقصد و از مبداء انگلستان لغو شدند.

در صورت درخواست وزارت بهداشت آماده ایجاد محدودیت‌های بیشتر در دیگر پروازهای خارجی برای مقابله با کرونای جدید و واردات واکسن کرونا از هر کشوری هستیم.