رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رد پای یک شرکت انگلیسی در ترور سردار سلیمانی

رد پای یک شرکت انگلیسی در ترور سردار سلیمانی دبیرکل عصائب اهل الحق عراق: شرکت انگلیسی «جی.فور.اس» که مسئول امنیت فرودگاه بغداد است در بخشی از ماموریت تایید هدف (سردار سلیمانی و المهندس) برای اجرای عملیات ترور شرکت داشته است/فارس

رد پای یک شرکت انگلیسی در ترور سردار سلیمانی

دبیرکل عصائب اهل الحق عراق: شرکت انگلیسی «جی.فور.اس» که مسئول امنیت فرودگاه بغداد است در بخشی از ماموریت تایید هدف (سردار سلیمانی و المهندس) برای اجرای عملیات ترور شرکت داشته است/فارس