رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعضای تیم فوتبال استقلال تا دربی ممنوع المصاحبه شدند

اعضای تیم فوتبال استقلال تا دربی ممنوع المصاحبه شدند باشگاه استقلال: با توجه به اینکه تیم فوتبال استقلال سه مصاف حساس را پیش روی خود دارد، جهت حفظ انسجام و آرامش این تیم، کلیه اعضای تیم فوتبال استقلال اعم از کادرفنی و بازیکنان تا دربی، ممنوع المصاحبه خواهند بود.

اعضای تیم فوتبال استقلال تا دربی ممنوع المصاحبه شدند

باشگاه استقلال:
با توجه به اینکه تیم فوتبال استقلال سه مصاف حساس را پیش روی خود دارد، جهت حفظ انسجام و آرامش این تیم، کلیه اعضای تیم فوتبال استقلال اعم از کادرفنی و بازیکنان تا دربی، ممنوع المصاحبه خواهند بود.